Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego

 

Zarząd

1. Bogdan Kuć - prezes

2. Adam Wiącek - wiceprezes

3. Sylwester Bąkowski - sekretarz

4. Anna Zdanowicz - skarbnik

5. Tomasz Czajkowski  - członek

6. Zenon Sienkiewicz - członek

7. Marek Zieliński - członek

 

Komisja Rewizyjna

1. Zbigniew Orych - przewodniczący

2. Tomasz Zdanowicz - sekretarz

3. Hanna Zielińska - członek