Wykaz publikacji wydanych przez Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne:

 

 

Rocznik Stanisławowski, Zeszyt 3 - 2015

autorzy: Bogdan Kuć

rocznik3

Zamów publikację!

Informacje o publikacji...

 

Rocznik Stanisławowski, Zeszyt 2 - 2014

autorzy: Bogdan Kuć, Andrzej Plichta, Tomasz Zdanowicz, Grzegorz Witkowski, Stanisław Kowalczyk, Elżbieta Tacikowska, Janusz Kuligowski, Sławomir Kuligowski, Piotr Dorosz, Janina Wrzoskówna, Władysław Kazimierz Tabiszewski, Tomasz Czajkowski, Stanisław Borucki, Krystyna Sażyńska

rocznik2

Zamów publikację!

Informacje o publikacji...

 

Rocznik Stanisławowski, Zeszyt 1 - 2013

autorzy: Bogdan Kuć

rocznik1

Zamów publikację!

Informacje o publikacji...

 

Pocztówki okolicznościowe (5 szt)

autorzy: Bogdan Kuć

Pocztówki okolicznościowe wydane okolicznościowo przez Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne

pocztowki

Zamów pocztówkę!

Obejrzyj pocztówki...

 

Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy Stanisławów

autorzy: Bogdan Kuć

krzyzekapliczkiifugirkiprzydroznenatereniegminystanislawow

Zamów publikację!

Informacje o publikacji...

 

90 lat OSP w Stanisławowie

autorzy: Bogdan Kuć

90latospwstanislawowie

Zamów publikację!

Informacje o publikacji...

 

Z dziejów Cyganki

autorzy: Bogdan Kuć

zdziejowcyganki

Zamów publikację!

Informacje o publikacji...

 

Dębe Wielkie i okolice w sierpniu 1920 roku

autorzy: Bogdan Kuć, Jan Majszyk

debewielkieiokolicewsierpniu1920

Zamów publikację!

Informacje o publikacji...

 

Dębe Wielkie i okolice w czasie Powstania Listopadowego

autorzy: Bogdan Kuć, Jan Majszyk

debewielkieiokolicewczasiepowstanialistopadowego

Pozycja niedostępna do kupna.

Informacje o publikacji...